Principal's Award of Excellence

Year Name Flag House
2009-10 ANKUR KUMAR
GUL JABIN
VYAS
BUDDHA
2010-11 NAND LAL HIDAM
SARASWATI NEGI
VYAS
VYAS
2011-12 RISHAV ACHARYA
RUBY
VYAS
BUDDHA
2012-13 ABHISHEK CHAUHAN
GEYUM DABI
BUDDHA
VYAS
2013-14 ANMOL PREET SINGH
RUDIYA LAISHRAM
VYAS
VYAS
2014-15 IRFAN NABI
MS. ESTHER LALMUANKIMI
DAYANAND
DAYANAND
2015-16 SOBER THOUDAM
MS. SWATI SAHRAWAT
BUDDHA
BUDDHA
2016-17 ANURAG RANJAN
ZEENAT BRAR
VYAS
BUDDHA
2017-18 Shivam Sagar
Deliaka Ghanghass
Dayanand
Vyas
2018-19 Vibhu Juneja
Anjali Arya
BUDDHA
BUDDHA