BEST SPORTS PERSON OF THE YEAR

Year Boys Girls
1993-94 Prahlad L.Pushpa
1994-95 Amit Verma L.Pushpa
1995-96 L.Prem Preeti Rathee
1996-97 Th. Tony Preeti Rathee
1997-98 Th. Tony Renu Rathee
1998-99 Michael Monika Chhikara
1999-00 Sugreev Kihna Mirana Devi
2000-01 Sugreev Kihna PF. Rakuyia Kayina
2001-02 Jaskaran Singh Emila Soibam
2002-03 Sunil Beniwal Jennifer
2003-04 Ajay Chhikara I. Malemnganbi Chanu
2004-05 Gaurav Rinwa Shangila Soibam Chanu
2005-06 Navjot Bhambu Shangila Soibam Chanu
2006-07 Sandeep Gehlaut Divya Kumari Bhayal
2007-08 Kunal Kataria Asmita Chauhan
2008-09 Saurabh Rinwa Asmita Chauhan
2009-10 Bineet Chakma Asmita Chauhan
2010-11 Nandalal Hidam Namreet Kaur
2011-12 Mueem Hussain Misgar Geyum Dabi
2012-13 Surya Nirwal Geyum Dabi
2013-14 Al Mastan I Asif Alam Rudiya Laishram
2014-15 Pisa Ror Esther L. Rivung
2015-16 Hitesh Kumar Ferdost Shahaney
2016-17 Shivam Sagar Deepanshu Mann
2017-18 Ujjawal Choudhary Tashi Dolkar
2018-19 Shivam Gupta Jannat Shahaney